Välkommen till
Restaurang Athena!

Athena var en grekisk gudinna som sades beskydda städer och krigare. Hjältar som Herakles, Diomedes och allra helst den lika kloke som tappre Odysseus stod under hennes speciella beskydd. Hennes fullständiga namn var Pallas Athena och hon var krigets gudinna. Men denna Zeus´ älsklingsdotter dyrkades lika mycket som vishetens och framför allt veteskapens gudinna. Eftersom hon hade ett gott öga till såväl kvinnlig som manlig handaslöjd fick Athena också framstå som slöjdens gudinna. På kullen Akropolis i Aten, som var huvudsäte för Athenakulten, hade gudinnan två framstående helgedomar. Erechteion hette det ena templet, det andra som var helgat åt henne var Parthenon.

Enligt sagan hade hon vunnit staden Aten i tävlan med Poseidon. Denne hade skapat hästen åt staden, men Athena skapade olivträdet, den atenska landsbygdens värdefullaste träd, hennes gåva ansågs större än Poseidons.